×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Słuchacz tego kierunku zdobędzie rzetelną wiedzę podstawową o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku, a także aspektów prawnych dotyczących ochrony środowiska. Wiedza podstawowa uzupełniona będzie o wiedzę o charakterze technologicznym i inżynierskim. Student pozna podstawowe procesy i problemy ochrony środowiska oraz metody ich rozwiązywania, dlatego jeśli w przyszłości chciałbyś pracować w placówkach zajmujących się takimi działaniami, być może warto wybrać się na technologię ochrony środowiska? 

W trakcie studiów
:
Absolwent studiów II stopnia będzie przygotowany do samodzielnej pracy twórczej w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, obejmującej zarówno kontrolę stanu zanieczyszczenia, jak i projektowanie i wykorzystanie technologii przyjaznych środowisku.

Po studiach:

Absolwent znajdzie pracę:
- przy projektowaniu i nadzorowaniu technologii przyjaznych środowisku,
- jako specjalista do przygotowywania ekspertyz szkodliwości dla środowiska,
- na stanowiskach związanych z oczyszczaniem ścieków płynnych oraz neutralizacją odpadów we wszystkich stanach skupienia,
- jako ekspert zajmujący się przygotowywaniem i przeprowadzaniem analiz środowiska pod kątem jego zanieczyszczenia,
- w charakterze projektanta sieci monitoringu środowiska.

Komentarze obsługiwane przez CComment