Kierunek Technologie i systemy bezpieczeństwa to studia, które poświęcone są szeroko pojętym problemom bezpieczeństwa obiektów przemysłowych, infrastruktury, informacji i środowiska naturalnego. Kierunek ten pozwala na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy o szerokim zakresie tematycznym związanym z zagrożeniami w każdej dziedzinie życia publicznego. Specjalistyczne treści oraz bogaty program studiów sprawia, że absolwenci bez większych trudności znajdą pracę. Zastanawiasz się gdzie? Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

Na kierunku Technologie i systemy bezpieczeństwa przewidziano takie przedmioty, jak: bezpieczeństwo transportu, broń palna i balistyka, dźwignice i maszyny robocze, fonoskopia i analiza obrazów, globalna infrastruktura informacyjna, improwizacja i przybliżone szacowanie, mechanika analityczna, metody optymalizacji, psychologia kryzysu, ratownictwo medyczne i techniczne, rekonstrukcja wypadków i katastrof, techniki lokalizacji osób i przedmiotów, techniki przetrwania, telemonitoring obiektów i aglomeracji, teoria informacji i kodowania, transmisja i rejestracja sygnałów, zintegrowane systemy wytwarzania.

Po studiach:
Potencjalnymi miejscami pracy dla absolwentów kierunku Technologie i systemy bezpieczeństwa są:
- jednostki Policji,
- Straż Pożarna,
- Centra Ratownictwa,
- Służby Ochrony,
- porty,
- rafinerie,
- platformy wiertnicze,
- lotniska.

Komentarze obsługiwane przez CComment