Prawie 19 tys. złotych zarobisz podczas inżynierskich, dziennych studiów dualnych na kierunku technologia drewna na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Studia organizowane są wspólnie z kilkunastoma pracodawcami branżowymi, takimi jak Pfleiderer, Porta Drzwi, Fabryki Mebli Forte, Barlinek. Na absolwentów czekają atrakcyjne oferty pracy w całej Polsce.


Technologia drewna to techniczny kierunek studiów, na którym poza zainteresowaniem techniką przydadzą się również zdolności manualne. Kierunek łączy w sobie naukę o drewnie, technologii drewna i wyrobów z drewna oraz organizację drzewnictwa i ekonomikę. Przyszły inżynier powinien być rzetelny, dokładny i odpowiedzialny. Przynajmniej 50% zajęć powinno być prowadzonych w formie seminariów, laboratoryjnych lub projektowych. Przedmioty realizowane podczas studiów dotyczą wielu zagadnień: fizyki, chemii, matematyki, a także nauki o materiałach czy robotyki.

W trakcie studiów:

matematyka, fizyka, chemia, informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, nauka o materiałach, nauka o drewnie, technologia chemiczna i przetwórstwo drewna, obróbka drewna i tworzyw drzewnych, ochrona środowiska, termodynamika techniczna, mechanika techniczna, maszynoznawstwo i zapis konstrukcji, metrologia i systemy pomiarowe, automatyka, elektrotechnika i elektronika, ekonomika i organizacja drzewnictwa, technologia tworzyw drzewnych, konstrukcja drewnianych;

Po studiach:

Absolwent jest przygotowany do pracy w:
- przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego,
- przedsiębiorstwach wykorzystujących drewno i wyroby jego przetwórstwa,
- przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i narzędzi do obróbki drewna i tworzyw drzewnych,
- jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych,
- jednostkach organizujących produkcję i automatyzację procesów technologicznych obróbki i przetwórstwa drewna oraz tworzyw drzewnych,
- jednostkach odbioru technicznego wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
- jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych,
- jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych związanych z obróbką i przetwórstwem drewna i tworzyw drzewnych oraz technologią mebli i wyrobów z drewna,
- jednostkach gospodarczych i administracyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej w zakresie obróbki i przetwórstwa drewna i tworzyw drzewnych oraz technologii mebli i wyrobów z drewna.

Komentarze obsługiwane przez CComment