Technologia chemiczna zajmuje się rozwojem metod służących do wytwarzania użytecznych związków chemicznych na skalę przemysłową. Przyszły student tego kierunku powinien interesować się naukami chemicznymi. Większość zajęć to ćwiczenia i laboratoria. Kontakt z różnymi substancjami, czasem szkodliwymi to nieodłączna część praktyki studenta Technologii chemicznej. Przynajmniej 60% zajęć powinny stanowić seminaria, ćwiczenia laboratoryjne, audytoryjne lub projektowe. Chemia to jedna z najważniejszych dzień w rozwoju nowoczesnych technologii. Zainteresowany?

W trakcie studiów:

matematyka, chemia, fizyka, elektrotechnika i elektronika, technologia chemiczna, termodynamika techniczna i chemiczna, inżynieria chemiczna, maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego, automatyka i pomiar wielkości fizykochemicznych, zarządzanie jakością i produktami chemicznymi, bezpieczeństwo techniczne, inżynieria reaktorów chemicznych, zjawiska powierzchniowe i przemysłowe procesów katalitycznych, modelowanie procesów technologicznych, podstawy biotechnologii, ochrona środowiska w technologii chemicznej.


Po studiach:

Absolwent Technologii chemicznej jest przygotowanydo pracy:
  • w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych,
  • w firmach produkujących nowoczesne materiały - na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych.

Komentarze obsługiwane przez CComment