Wojskoznawstwo to kierunek studiów przeznaczony dla kandydatów, którzy wykazują duże zainteresowanie wojskiem, na przykład członkowie klubów rekonstrukcji historycznych, pracownicy instytucji zajmujących się ochroną pamięci narodowej lub po prostu pasjonaci historii i wojska. Częścią zakresu przedmiotowego jest też wychowanie fizyczne połączone ze sztukami walki, dlatego idealny kandydat powinien być w odpowiedniej formie, jak i mieć odpowiednią wiedzę z zakresu historii i państwowości. Zapraszamy do dalszej części artykułu na temat tego kierunku studiów!W trakcie studiów:
Student zapoznaje się z działaniem technologii służących w pracy w jednostkach specjalnych. Do najważniejszych przedmiotów realizowanych w  trakcie studiów należą: mechanika analityczna, zintegrowane systemy wytwarzania, teoria informacji i kodowania, dźwignice i maszyny robocze, techniki przetrwania, rekonstrukcja wypadków i katastrof, improwizacja i przybliżone szacowanie, telemonitoring obiektów i aglomeracji, transmisja i rejestracja sygnałów.

Po studiach:

Absolwent znajdzie pracę w:
- Policji,
- Straży Pożarnej,
- w Centrach Ratownictwa i Służbach Ochrony,
- w sztabach kryzysowych i w zakładach przemysłowych o wysokim stopniu zagrożenia.

Komentarze obsługiwane przez CComment