Techniki dentystyczne to kierunek, na którym łączy się wiedzę z tej dziedziny z podstawami nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania. Absolwent powinien umieć wykonywać protezy stałe, ruchome i nietypowe oraz aparaty ortodontyczne zaprojektowane przez lekarza. Niezbędna jest sprawność manualna, dobry wzrok oraz umiejętność rozróżniania barw. Niezwykle ważna jest też koncentracja, dokładność i cierpliwość podczas wykonywania protez i aparatów. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tego kierunku studiów, zapraszamy do dalszej części artykułu!


W trakcie studiów:

anatomia i histologia, fizjologia narządu żucia, epidemiologia, zdrowie publiczne, ochrona środowiska, kwalifikowana pierwsza pomoc, ekonomia, ekonomia i finanse w ochronie zdrowia, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, organizacja i zarządzanie pracownią techniki dentystycznej, metodologia badań, technika protetyczna, technika ortodontyczna, propedeutyka protetyki, propedeutyka ortodoncji, materiałoznawstwo techniczno-dentystyczne, technologie odlewnicze w technice dentystycznej, konstrukcja protez stałych i ruchomych, inżynieria warstwy wierzchniej, modelarstwo i rysunek, technologia polimerów, technologie ceramiczne, propedeutyka chirurgii szczękowo-twarzowej, biomechanika w technice dentystycznej;

Przynajmniej 70%  zajęć to seminaria oraz ćwiczenia laboratoryjne lub projektowe.

Po studiach:
Absolwenci pracują:
- w zakładach opieki zdrowotnej,
- we własnej pracowni techniczno-dentystycznej,
- w szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Komentarze obsługiwane przez CComment