Studia na tym kierunku przygotowują do pracy w rolnictwie, leśnictwie, gospodarce żywnościowej. Przykładowe specjalności to technika rolnicza, ekonomika i organizacja usług technicznych w rolnictwie, informatyka w inżynierii rolniczej. Osobom wybierającym się na Technikę rolniczą i leśną przyda się znajomość i łatwe przyswajanie nauk ścisłych oraz duży zmysł techniczny i informatyczny. Program obejmuje także elementy ekonomii. Jak widać zakres materiały sprawia, że jest kierunek interdyscyplinarny, dlatego najlepiej poradzą sobie osoby o wielu talentach.

W trakcie studiów:

matematyka, chemia, fizyka, grafika inżynierska, mechanika techniczna, konstrukcja maszyn, nauka o materiałach, elektrotechnika i elektronika, automatyka, technika cieplna i gospodarka energetyczna, produkcja rolnicza i leśna, technologia żywności, pojazdy rolnicze i leśne, maszynoznawstwo rolnicze i leśne, przetwórstwo spożywcze, eksploatacja maszyn rolniczych, leśnych i przetwórstwa spożywczego, organizacja produkcji rolniczej i usług, zarządzanie i logistyka w przedsiębiorstwie, rachunek kosztów dla inżynierów, matematyka i statystyka, systemy informatyczne, inżynieria wybranych dzieł produkcji, projektowanie systemów technicznych, planowanie infrastruktury technicznej obszarów wiejskich;

Po studiach:

Absolwenci Techniki rolniczej i leśnej znajdują zatrudnienie w:
- gospodarstwach rolniczych,
- zakładach usług leśnych,
- przedsiębiorstwach handlu maszynami rolniczymi i leśnymi,
- zakładach produkcyjnych maszyn rolniczych i leśnych oraz przetwórstwa płodów rolnych,
- nadleśnictwach i administracji leśnej,
- szkolnictwie zawodowym,
- zakładach naprawczo-usługowych,
- biurach konstrukcyjnych,
- branżowych instytutach naukowo-badawczych,
- jednostkach samorządu terytorialnego,
- zakładach energetycznych jako eksperci planowania infrastruktury energetycznej obszarów wiejskich.

Komentarze obsługiwane przez CComment