×

Uwaga

Could not instantiate mail function.


Techniczne zastosowania Internetu to studia kształcące specjalistów pogranicza techniki i biznesu, którzy będą biegli w zakresie przyszłościowych zastosowań Internetu. Coraz więcej urządzeń będzie podłączonych do sieci i będzie miało możliwość komunikowania się wzajemnie ze sobą. Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny stale rośnie. Szacuje się, że w przeciągu kilku lat na polskim i europejskim rynku pracy zabraknie kilkudziesięciu specjalistów IT! Dlaczego więc nie wybrać pewnego zatrudnienia i dobrych zarobków? Zapraszamy do lektury! 

W trakcie studiów:
Studenci będą mieli do czynienia z przedmiotami takimi jak: Fizyka nośników informacji, Pomiary przez Internet, Algorytmy genetyczne i ich zastosowanie, Systemy telekomunikacyjne, Optotelekomunikacja, Technologie internetowe, Bazy danych i ich aplikacje, Integracja systemów informatycznych, Elektroniczna gospodarka, Zarządzanie innowacjami, Analiza finansowa przedsięwzięć, Zarządzanie przedsięwzięciami.

Po studiach:
Absolwent stanie się naturalnym liderem mieszanych zespołów badawczych, wdrożeniowych i przemysłowych. Po ukończeniu studiów będzie miał on możliwość znalezienie pracy na wszelkich stanowiskach związanych z wdrażaniem innowacji w sferze wysokich technologii, w zespołach badawczych i przemysłowych oraz w przedsiębiorstwach biorących czynny udział w procesach transformacji gospodarczej w sferze produkcji i usług.

Komentarze obsługiwane przez CComment