Studia techniczne skupiają się wokół zagadnień z matematyki. Idealny kandydat nie tylko powinien być nią zainteresowany, ale także posiadać szeroką wiedzę z jej zakresu, gdyż to na matematyce opiera się większość kierunków technicznych. Inżynierowie już od wielu lat są szczególnie cenionymi pracownikami, a kompetencje językowe absolwentów umożliwiają im podjęcie pracy w dowolnym miejscu.

W trakcie studiów:
Większość przedmiotów prowadzonych na studiach technicznych związana jest z tworzeniem struktur i układów, które cechują się dużym zaawansowaniem technologicznym i znaczną użytecznością dla człowieka. Na każdym z kierunków takich jak automatyka i robotyka czy inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych podstawą nauki jest matematyka. Przedmioty są ściśle dopasowane do zagadnienia wiodącego, jednak na każdym z nich przeprowadzone zostają liczne kursy matematyczne oraz elektroniczne. Szczególnie istotne są także umiejętności związane z projektowaniem oraz sposobem zapisu specjalistycznych informacji, dlatego te przedmioty również pojawiają się w programie studiów. Wyróżnić można także takie zagadnienia jak programowanie, ekonomia czy nauka o materiałach, które również wprowadzone zostały do planu zajęć na większości kierunków technicznych. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku obcym, na co muszą być przygotowani kandydaci. Studia techniczne wymagają od studentów dużego zaangażowania, gdyż wiele zajęć jest praktycznych i ich ukończenie wiąże się z oddaniem realnego projektu.

Po studiach:
Większość absolwentów podejmuje pracę jako specjaliści, jednak do inżynierów skierowana jest szeroka oferta na rynku pracy. Mogą oni m.in. nadzorować czynności produkcyjne, brać udział w projektowaniu silników lotniczych czy tworzyć nowe rozwiązania telekomunikacyjne. Wielu pracodawców proponuje pracę osobom, które jeszcze nie ukończyły studiów, tak, aby po ich ukończeniu były przygotowane ściśle pod proponowane im stanowisko. Dzięki zajęciom prowadzonym w języku obcym, absolwenci posiadają znajomość języka obcego na wysokim poziomie oraz wiedzę specjalistyczną z tego zakresu i chętnie przyjmowani są w placówkach zagranicznych.

Komentarze obsługiwane przez CComment