techniczne
Search Keyword:
Total: 1 results found.
Tag: techniczne
Techniki dentystyczne - kierunek studiów
Techniki dentystyczne to kierunek, na którym łączy się wiedzę z tej dziedziny z podstawami nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania. Absolwent powinien umieć wykonywać protezy stałe, ruchome i nietypowe oraz aparaty ortodontyczne zaprojektowane przez lekarza. Niezbędna jest sprawność manualna, dobry wzrok oraz umiejętność rozróżniania barw. Niezwykle ważna jest też koncentracja, dokładność i cierpliwość podczas wykonywania protez i aparatów. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tego kierunku studiów, zapraszamy do dalszej części artykułu!

Read more