bioinżynieria
Search Keyword:
Total: 1 results found.
Tag: bioinżynieria
Bioinżynieria żywności i środowiska wodnego - kierunek studiów
Studia interdyscyplinarne, które obejmują dwa kierunki: Technologię żywności i żywienie człowieka oraz Rybactwo. Program nauczania tego kierunku obejmuje treści związane z biotechnologią, analizę jakości żywności, a nawet genetykę czy toksykologię. Dlatego studia na tym kierunku do łatwych nie należą, jednak ich specjalistyczny charakter sprawia, że absolwenci bez najmniejszych problemów znajdą pracę zaraz po zakończeniu studiów. A gdzie znajdą pracę? Między innymi w ośrodkach badawczych czy przy prowadzeniu testów i badań diagnostycznych.

Read more