administracja
Search Keyword:
Total: 1 results found.
Tag: administracja
Administracja i cyfryzacja - nowy kierunek na UWM w Olsztynie
W ofercie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie powstał nowy kierunek studiów pierwszego stopnia. Administracja i cyfryzacja to studia profilu praktycznym. Program studiów stanowi połączenie dyscyplin z zakresu administracji i informatyki oraz odpowiada na potrzeby zmieniającego się rynku pracy.Program trzyletnich studiów powstał we współpracy z przedstawicielami administracji publicznej oraz lokalnymi przedsiębiorcami.

Read more