×

Uwaga

Could not instantiate mail function.


Unikatowy projekt studiów Studia Wschodnioeuropejskie w skali Polski stworzony został dla wszystkich, którzy chcą poznać i zrozumieć Europę Wschodnią. Studia umożliwiają poznanie wybranego regionu w politycznym, społeczno-kulturalnym oraz gospodarczym wymiarze. Student Studiów wschodnioeuropejskich nabywa wiedzę interdyscyplinarną właściwą dla nauk społecznych i humanistycznych, z zakresu politologii, historii, socjologii, prawa, geografii, ekonomii, filozofii, filologii, nauk o kulturze i religii. Zachęcamy do zapoznania się z dalszą częścia artykułu! 


W trakcie studiów:

Przedmiotem zainteresowania są:
- Europa Wschodnia jako region zamieszkiwany przez społeczeństwa zróżnicowane pod względem kulturowym, et-nicznym i religijnym,
- państwa wschodnioeuropejskie, w tym Federację Rosyjską, Ukrainę, Białoruś, państwa bałkańskie i kaukaskie.


Po studiach:
Absolwent znajdzie pracę w:
- administracji publicznej (państwowej, samorządowej i europejskiej),
- instytucjach i podmiotach międzynarodowych zorientowanych na Europę Wschodnią,
- przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych aktywnych na rynkach wschodnioeuropejskich,
- organizacjach pozarządowych organizujących współpracę międzynarodo-wą w regionie Europy Wschodniej.

Komentarze obsługiwane przez CComment