×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Studia Śródziemnomorskie obejmują swoją tematyką wiedzę o języku, literaturze i kulturze łacińskiej - starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej ujmowanej w kontekście ogólnej wiedzy humanistycznej. Pozwalają na uzyskanie kompetencji analitycznych i interpretacyjnych, które ułatwiają rozumienie różnorodnych tekstów kultury śródziemnomorskiej, poszerzając tym samym także kompetencje w analizowaniu i interpretowaniu podstaw kultury współczesnej. Słuchacze poznają przenikanie antyku do kultury europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem tradycji antycznej w Europie Środkowej.

W trakcie studiów:

Studenci uczą się języków klasycznych - łaciny i greki oraz jednego z trzech języków nowożytnych - włoskiego, hiszpańskiego lub nowogreckiego. Podczas studiów uczęszczają na wykłady z zakresu antropologii kultury, historii kultury bizantyńskiej, kultury łacińskiego średniowiecza, renesansu, baroku, oświecenia, a także kultury judaizmu, islamu oraz literatury nowożytnej Grecji.
Studia te dają wszechstronną wiedzę humanistyczną i wysoki poziom umiejętności w zakresie interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień kulturowych.

Po studiach:
Absolwenci Studiów Śródziemnomorskich mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach kultury, edukacji i tych wszystkich sektorach gospodarki, gdzie wymagana jest wiedza o kulturze i tradycji krajów basenu Morza Śródziemnego (np. animator kultury, redaktor, tłumacz, przewodnik turystyczny, dziennikarz, pracownik dyplomacji, pracownik instytucji europejskich).

Komentarze obsługiwane przez CComment