Studia azjatyckie dają słuchaczowi wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu kręgów kulturowych azjatyckiej części Wielkiej Eurazji, historycznych uwarunkowań współczesnych partnerów Europy, nowych graczy na rynkach światowych, zjawiska wielokulturowości, innych cywilizacji: arabsko-muzułmańskiej, indyjskiej, chińskiej, japońskiej, obszaru Azji postsowieckiej, przemian politycznych, kulturowych, społecznych na obszarze Eurazji. Studenci uczą się języka chińskiego oraz posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej. 

W trakcie studiów:

W ramach programu wchodzącego w skład Studiów azjatyckich studenci poznają zasady funkcjonowania biznesu azjatyckiego oraz kulturę i sztukę wybranego regionu, jego strukturę społeczną, myśl i tradycję polityczną. Dowiedzą się, jak wygląda modernizacja krajów Bliskiego Wschodu i Azji Wschodniej. Nauczą się skutecznego budowania relacji i prowadzenia negocjacji w różnych kulturach. Poznają podstawowe reguły etykiety oraz dobrych obyczajów w życiu codziennym i oficjalnym Azji, kulturę jedzenia. Słuchacze zdobędą także podstawową wiedzę o całej Azji i o świecie współczesnym.

Po studiach:
Absolwenci Studiów azjatyckich, jako specjaliści od Azji i Bliskiego Wschodu są bardzo poszukiwani w dyplomacji, administracji państwowej, organizacjach międzynarodowych, firmach prowadzących interesy z krajami azjatyckimi i w coraz liczniejszych firmach z Azji, które działają w Europie, jak też w instytucjach kulturalnych promujących kultury Wschodu.

Komentarze obsługiwane przez CComment