Prawo, normy etyczne, a także świadomość społeczna wyznaczają dość wysokie standardy traktowania zwierząt, a  ich obecność w otoczeniu staje się ważnym elementem kształtującym postawy konsumenckie. Kierunek kształcenia Stosowana psychologia zwierząt stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu psychologii zwierząt, posiadających kwalifikacje umożliwiające prawidłowe rozpoznawanie potrzeb behawioralnych zwierząt w konkretnych warunkach hodowlanych oraz określanie i realizację możliwych sposobów ich zaspokojenia.

W trakcie studiów:

Program studiów na kierunku Stosowana psychologia zwierząt zakłada przekazanie wiedzy akademickiej, nawiązującej do tradycji kształcenia uniwersyteckiego, jak i elementy charakterystyczne dla kierunku ściśle zawodowego. Głównymi trzema obszarami jakie poruszane będą w programie studiów na Stosowana psychologia zwierząt są:
nauki przyrodnicze - obszar ten reprezentowany jest przez kursy wywodzące się z nauk biologicznych (np. neurobiologii, zoologii),
nauki społeczne - reprezentowany przez grupę kursów wywodzących się z psychologii, w tym przede wszystkim z psychologii porównawczej oraz psychologii społecznej,
nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne - reprezentowany przez zbiór kursów wywodzących się z tradycyjnej zootechniki oraz medycyny weterynaryjnej.
 
Po studiach:
Po ukończeniu studiów na Stosowanej psychologii zwierząt absolwent będzie miał kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy jako:
- konsultant w zakresie rozpoznawania anomalii behawioralnych, będzie umiał zapobiegać im i eliminować z repertuaru zachowań zwierzęcia oraz kształtować zachowań pożądane zwierząt towarzyszących,
- trener i szkoleniowiec zwierząt pracujących, towarzyszących, sportowych,
- terapeuta wykorzystujący zwierzęta w terapii wspomagającej,
- hodowca zwierząt,
- działacz organizacji działających na rzecz zwierząt oraz wielu innych zawodów związanych z wykorzystywaniem zwierząt.

Komentarze obsługiwane przez CComment