×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Czasem są jak Zbigniew Boniek, Adam Małysz, Mateusz Kusznierewicz czy Krzysztof Hołowczyc. Czasem jak Zdzisław Kręcina czy Radziu Majdan - kontrowersyjni bohaterowie tabloidów i memów. Zwykle są w sporcie nieustraszonymi bohaterami drugiego planu, bez których nic ważnego się nie wydarzy. Menedżerowie sportu. Jak zdobyć taki zawód i na czym polega?


Sport to wielorakie formy aktywności fizycznej i umysłowej, które wykonujemy dla przyjemności lub współzawodnictwa, stosując do tego reguły danej dyscypliny. Jest to kierunek dla pasjonatów kultury fizycznej, zainteresowanych organizacją imprez sportowych i kulturalnych. Absolwent tego kierunku powinien posiadać wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych. Studia sportowe to doskonałe miejsce dla osób, które myślą o rozpoczęciu kariery jako trenerzy personalni lub zawodowo chciałyby zająć się sportem. 


W trakcie studiów

Przykładowe przedmioty: anatomia i antropologia, fizjologia i biochemia, psychologia i pedagogika, ekonomia, zarządzanie i marketing, historia sportu, socjologia sportu, teoria sportu, teoria treningu sportowego, teoria i metodyka różnych dyscyplin sportu, biologiczne uwarunkowania wysiłku w sporcie, zarządzanie przedsięwzięciami sportowymi, prawo w sporcie, biomechanika sportu, filozofia i etyka, komunikacja społeczna, dydaktyka sportu, teoria i metodyka dyscyplin sportu, psychologia sportu, zarządzanie kadrami w sporcie, marketing w sporcie, metrologia i diagnostyka motoryczności, medycyna sportu;

Po studiach

Absolwenci są zatrudniani w:
- klubach sportowych,
- związkach i zrzeszeniach sportowych,
- stowarzyszeniach sportowych,
- instytucjach samorządowych i państwowych odpowiedzialnych za sport,
- szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.


Tags: sport

Komentarze obsługiwane przez CComment