Kandydaci na studia społeczne muszą cechować się otwartością umysłu. Ich kreatywność ma wyzwalać innowacyjne rozwiązania w zakresie nauk społecznych. Studenci muszą być dobrze zorientowani we wszystkich tematach związanych ze społeczeństwem, dlatego muszą cechować się ogromną wiedzą ogólną. Do tej grupy kierunków należą m.in. dziennikarstwo i komunikacja społeczna, administracja europejska czy politologia.

W trakcie studiów:
Zajęcia prowadzone na studiach społecznych są bardzo różnorodne. Obejmują wiedzę z zakresu administracji, kultury, stosunków międzynarodowych czy polityki. Student musi być doskonale zorientowany w przemianach społecznych, a także w zagadnieniach związanych z komunikacją międzynarodową oraz międzykulturową. Osoby uczęszczające na zajęcia muszą wykazać się indywidualnym sposobem myślenia oraz spostrzegawczością w zakresie zmieniającego się społeczeństwa. W trakcie studiów będą miały szansę także dogłębnie przeanalizować współczesną sytuację społeczną, nie tylko w odniesieniu do krajów czy kultur, ale także do relacji ich łączących w ramach Unii Europejskiej. Już pierwsze zajęcia przeprowadzane są w języku obcym, dlatego wymagana jest jego znajomość na poziomie B2.

Po studiach:
Po ukończeniu kierunków związanych z naukami społecznymi, możliwe jest podjęcie pracy w placówkach związanych z administracją czy biznesem. W skład tych zajęć wchodzi przygotowywanie dokumentów biznesowych czy czynności organizacyjne. Tworzenie tekstów oraz kontakt z innymi nie jest dla absolwentów problemem, dlatego często zostają dziennikarzami czy specjalistami od komunikacji wewnętrznej lub zewnętrznej przedsiębiorstw. Umiejętności interpersonalne pomagają także zdobyć zatrudnienie w działach marketingu i promocji.

Komentarze obsługiwane przez CComment