Romowie w Polsce - historia, prawo, kultura, stereotypy etniczne
Długość trwania studiów: 2 semestry (zajęcia: IX 2013-VI 2014)
Opłata za semestr: studia bezpłatne (realizowane z grantu MAiC w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej)
Termin składania dokumentów: od 5 II do wyczerpania limitu miejsc
Miejsce składania dokumentów: Instytut Filologii Polskiej, ul. Podchorążych 2, Kraków, pok. 551, V p. tel. (0-12) 662-61-64
Dokumentacja kandydata obejmuje:
- dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich/inżynierskich dowolnego kierunku)
- podanie
- kwestionariusz osobowy
- dwa zdjęcia
Limit przyjęć (górny/dolny): 30/10
Kryteria przyjęć: wg kolejności złożenia niezbędnych dokumentów

Więcej informacji.

Komentarze obsługiwane przez CComment