Studia z ekonomii oraz zarządzania przeznaczone są dla osób, które posiadają zmysł organizacyjny oraz są zdolne do wykonywania wielu zadań jednocześnie. Kierunki należące do tej grupy od wielu lat są bardzo popularne wśród kandydatów na studia. Do tej grupy należą m.in. ekonomia, zarządzanie biznesem, finanse i rachunkowość oraz biznes europejski.

W trakcie studiów:
Aby bez przeszkód ukończyć studia ekonomiczne oraz te związane z zarządzaniem, należy posiadać rozwinięte umiejętności analityczne. Opis i badanie systemów dystrybucji i konsumpcji to główne zajęcie ekonomistów. Wiele zajęć przeprowadzanych jest w formie pracy w grupach aby przystosować studentów do przyszłych zadań, gdyż zawody możliwe do wykonywania po studiach opierają się na współpracy. Głównymi zagadnieniami na zajęciach są finanse oraz marketing. Studenci muszą posiadać wiedzę z zakresu przygotowywania i opracowywania strategii firmy, analizowania jej wydatków czy choćby sposobu jej finansowania. Kompetencje ekonomisty czy zawodu pokrewnego muszą opierać się na rozeznaniu w ekonomicznej sytuacji światowej. Wiele przedmiotów na studiach wymaga od studentów wiedzy dotyczącej polityki, globalnej gospodarki czy stosunków międzynarodowych. Studia prowadzone są w języku obcym, dlatego jego znajomość jest niezbędna do ich ukończenia.

Po studiach:
Kończąc studia ekonomiczne studenci przygotowani są do podjęcia pracy w działach księgowości oraz marketingu różnorodnych przedsiębiorstw. Dzięki obcojęzycznemu kierunkowi mogą aplikować na wysokie stanowiska w międzynarodowych korporacjach. Absolwenci potrafią współpracować ze swoim zespołem, a ich umiejętności analityczne mogą zostać wykorzystane w przemyśle, gospodarce czy biznesie.

Komentarze obsługiwane przez CComment