Studenci kierunku Socjologia techniki i ekologii uczą się o ekologicznych i technologicznych ruchach społecznych, o formach oporu społecznego przed rozwojem w obszarze technologii i ekologii. Zapoznają się z programami edukacyjnymi w instytucjach oraz z nierównościami społecznymi w obszarze technologii i ekologii. Zyskują wiedzę o społeczeństwie ryzyka, zdrowiu i medykalizacji społeczeństwa, organizacji i zarządzaniu systemami technicznymi i ekologicznymi. Jest Jeśli chcesz wiedzieć więcej, koniecznie zapoznaj się z dalszą częścią artykułu!

W trakcie studiów:
W programie kierunku Socjologia techniki i ekologii zaplanowano takie zagadnienia, jak:
- Globalne procesy społeczne towarzyszące rozwojowi techniki
- Globalne procesy towarzyszące rozwojowi ekologii
- Problemy medyczne w zakresie techniki
- Problemy medyczne w zakresie ekologii
- Socjologia organizacji i zarządzania techniką
- Socjologia organizacji i zarządzania ekologią
- Wprowadzenie do prawa w zakresie rozwoju technicznego
- Wprowadzenie do prawa w zakresie rozwoju ekologicznego
- Badania ewaluacyjne w zakresie techniki i ekologii
- Socjologia gospodarki i zrownoważonego rozwoju
- Problemy rozwoju technicznego i ekologicznego miasta i wsi
- Socjologia wiedzy i nauki
- Wielozmiennowe modele analityczne w socjologii
- Współczesne społeczeństwo polskie.

Po studiach:
Miejscami, gdzie absolwenci mogą szukać pracy, są instytucje sektora prywatnego (produkcyjnych, handlowych, badawczych), publicznego (administracja rządowa i samorządowa) oraz pozarządowego - tych, które związane są z techniką i ekologią. Absolwenci Socjologii techniki i ekologii mogą również świadczyć usług w zakresie doradztwa w tworzeniu, rozwoju i współpracy w zakresie ekologii i techniki.

Komentarze obsługiwane przez CComment