×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Student posiądzie specjalistyczną wiedzę w zakresie nowoczesnych "technologii społecznych" oraz przygotowanie w zakresie humanistycznym. W szczególności opanuje wiedzę z zakresu historii filozofii, logiki, etyki, współczesnych teorii kultury, a więc nabędzie uniwersalne narzędzia analizy intelektualnej, które z łatwością może wykorzystać do rozwiązywania nowych, oryginalnych problemów, z którymi spotka się w przyszłej pracy zawodowej w obszarze rynkowym, politycznym lub kulturowym. Będzie umiał identyfikować problemy i zjawiska społeczne.

W trakcie studiów:
Ramowy program studiów na Socjologii stosowanej obejmuje następujące zagadnienia:
- Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
- Informatyka w pracy socjologa
- Komunikacja w organizacji
- Socjologia przedsiębiorczości
- Kryzysy i zarządzanie kryzysowe
- Socjologia postępu i kryzysu
- Metody badań ewaluacyjnych
- Socjologia polityki
- Społeczeństwo informacyjne
- Techniki komputerowej analizy danych
- Kapitał społeczny i kulturowy
- Społeczeństwo obywatelskie i organizacje pozarządowe
- Socjologia pracy (i organizacji)
- Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
- Public relations
- Instytucje i organizacje międzynarodowe (UE)
- Gospodarka nieformalna i korupcja
- Antropologia i kultura organizacji
- Psychologia podejmowania decyzji

Po studiach:
Celem studiów na kierunku Socjologia stosowana jest przygotowanie specjalistów dla instytucji państwowych, samorządowych, III sektora oraz podmiotów rynkowych, które zajmują się diagnozowaniem zjawisk społecznych, przygotowywaniem ekspertyz i prognoz socjologicznych, zaleceń i rekomendacji w rozwiązywaniu konkretnych problemów społecznych.

Komentarze obsługiwane przez CComment