Kierunki ścisłe charakteryzują się dużymi wymaganiami stawianymi przed studentami. Specjalistyczna wiedza przekazywana jest w języku obcym, co zwiększa poziom trudności, jednak efektem jest możliwość podjęcia pracy na całym świecie. Specjaliści nauk ścisłych są obecnie szczególnie cenieni na rynku, a kompetencje językowe pozwalają na swobodny wybór miejsca pracy, co oznacza, że mogą oni decydować się na aplikację do najlepszych światowych firm przemysłowych. Do kategorii nauk ścisłych zaliczamy takie przedmioty jak biologia, fizyka czy chemia, jednak istnieje wiele kierunków, które łączą te dziedziny, edukując wszechstronnych studentów.

W trakcie studiów:
Studenci mają przed sobą wiele nauki. Duży nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne, dzięki czemu absolwenci są przygotowani do natychmiastowego podjęcia pracy. Tematyka zajęć dotyczy szczegółowych zagadnień należących do wybranej dziedziny, co oznacza, że na studiach biologicznych możemy się spotkać z takimi przedmiotami jak mikrobiologia, genetyka, anatomia człowieka i wiele innych. Precyzyjny sposób opracowywania zagadnień oraz obcojęzyczna terminologia mogą być utrudnieniem, jednak dla osoby zainteresowanej daną dziedziną, nie powinny być one problemem. Wykłady oraz ćwiczenia prowadzone są w obcym języku, a student musi nie tylko rozumieć wypowiedzi innych, ale także kreować własne, dlatego znajomość języka jest niezbędna do ukończenia studiów.

Po studiach:

Szerokie kompetencje absolwentów sprawiają, że są oni rozchwytywanymi pracownikami nie tylko na polskim rynku pracy, ale także za granicą. Dzięki znajomości języka obcego, absolwenci studiów ścisłych nie boją się opuszczać kraju, jeśli zyskują dobrą ofertę związaną z ich dziedziną. Ryzyko bezrobocia w zakresie kierunków takich jak inżynieria biomedyczna czy nauka i technologia jest niezwykle niskie, a wiele firm zaawansowanych technologicznie wciąż poszukuje nowych pracowników.

Komentarze obsługiwane przez CComment