Scenografia to dekoracja, kostiumy, rekwizyty, charakteryzacja postaci i oświetlenie, czyli plastyczna oprawa widowiska (filmu, sztuki teatralnej, spektaklu operowego, baletowego lub telewizyjnego). Odgrywa bardzo dużą rolę w odbiorze spektaklu, współuczestnicząc w jego tworzeniu. Sama w sobie jest sztuką. Kształt przestrzeni jaki buduje, stanowi dla widza przekaz i integralną część widowiska. Kandydaci na ten kierunek studiów powinni przygotować się na naukę historii oraz teorii sztuki w parze z technicznymi i technologicznymi aspektami twórczości scenograficznej.
W trakcie studiów:
wiedza o sztuce, literaturze dramatycznej, kulturze materialnej i muzyce, podstawowe problemy plastyczne, techniki informatyczne w sztuce, podstawy scenografii, kostiumologia, tworzenie spektaklu teatralnego i filmu, interpretacja tekstów literackich, sztuka współczesna, projektowanie scenografii, projektowanie kostiumów, realizacja spektaklu teatralnego i filmu;

Po studiach:

Absolwent jest przygotowany do pracy jako zawodowy scenograf w filmie, teatrze, telewizji oraz placówkach kultury.

Komentarze obsługiwane przez CComment