Rzeźba jest jedną z gałęzi sztuk plastycznych. Od siostrzanej dziedziny sztuki, jaką jest np. malarstwo, odróżnia ją trójwymiarowość. Żeby studiować Rzeźbę należy mieć zdolności manualne i plastyczne. Kandydat na ten kierunek studiów powinien również interesować się kulturą, sztuką i jej historią. Większość uczelni w Polsce przyjmuje jedynie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem, dlatego jeśli myślisz o rozpoczęciu studiów na tym kierunku, koniecznie rozpocznij przygotowania do rekrutacji z odpowiednim wyprzedzeniem. Zapraszamy do lektury! 

W trakcie studiów:

historia sztuki, cywilizacji i kultury, historia etyki, filozofii i estetyki, geometria wykreślna i perspektywa, podstawy rzeźby, podstawy rysunku, technologie rzeźbiarskie, historia sztuki współczesnej, etyka i estetyka, filozofia,rzeźba, rysunek, ceramika, mała forma rzeźbiarska i medalierstwo, projektowanie i organizacja przestrzeni;

Po studiach:
Absolwenci zatrudniani są m.in. w :
- instytucjach upowszechniających kulturę i sztukę,
- muzeach i galeriach,
- zespołach konserwatorskich,
- wydawnictwach i firmach reklamowych,
- organizacjach samorządowych,
- zespołach projektowych i architektonicznych,
- szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

Komentarze obsługiwane przez CComment