Rybactwo to taki zespół skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie organizmami wodnymi. Odbywa się to zgodnie z zasadami ekonomii i założeniami ochrony przyrody. Kandydat na ten kierunek powinien interesować się przyrodą, a  zwłaszcza jego wodną częścią. Nie należy zapominać są to studia osób ścisłych, a podstawowa wiedza dotycząca przemysłu, biologii czy anatomii będzie niezbędna już w czasie pierwszego semestru. Chcesz wiedzieć więcej na temat realizowanego programu studiów? Koniecznie czytaj dalej! 

W trakcie studiów:

Program studiów zakłada następujące przedmioty: biologia, mikrobiologia i genetyka, matematyka, fizyka, chemia, biochemia i hydrochemia, anatomia i embriologia ryb, biologia i fizjologia ryb, taksonomia ryb, rozród ryb i wylęgarnictwo, zasady żywienia ryb i gospodarki paszowej, metody chowu i hodowli ryb, choroby ryb i toksykologia, rybactwo na wodach otwartych, prawne i ekonomiczne aspekty rybactwa, ekologia i ochrona wód, doświadczalnictwo rybackie, akwakultura, ochrona środowiska wodnego.

Po studiach:

Absolwenci często znajdują pracę w:
- instytucjach ochrony środowiska,
- instytutach badawczych,
- przemyśle,
- rolnictwie,
- administracji państwowej i samorządowej,
- instytucjach zarządzania związanych z wodą i rybactwem,
- szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

Komentarze obsługiwane przez CComment