Ruthenica to nowy unikatowy kierunek studiów, na którym studenci zapoznają się z wieloma zagadnieniami dotyczącymi Europy Wschodniej, duchowością Kościoła Wschodniego, kulturą, historią Wschodniej części Europy (Rosji, Ukrainy, Białorusi i innych krajów tego obszaru).
W trakcie studiów:
Studenci w ciągu studiów opanują wiedzę o historii Rusi, ale też Ukrainy, Rosji i Białorusi oraz innych krajów; podstawy wiedzy z zakresu języków rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego; zapoznają się ze specyfiką teologii wschodniego chrześcijaństwa; poznają fundamenty kultury Rusi oraz narodów wywodzących się z tej tradycji; będą orientować się w procesach politycznych zachodzących na wschodzie kontynentu europejskiego.

Po studiach: 
Absolwent kierunku Ruthenica znajdzie pracę w szeroko pojętym biznesie, w administracji, w ambasadach, ośrodkach kulturalnych oraz w polityce.
{eduquery id=552|citydetection=Y|provincedetection=Y|template=3}
  {eduquery id=552|provincedetection=Y|card=Y|priority=2|size=1} {eduquery id=552|provincedetection=Y|card=Y|priority=1|size=1} {eduquery_other1}

Komentarze obsługiwane przez CComment