Celem studiów jest poszerzenie kompetencji językowych (współczesna ruszczyzna) i zdobycie wszechstronnej wiedzy na temat dawnej i - przede wszystkim - dzisiejszej Rosji. Kierunek ten zapoznaje z problemami społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi Rosji, a także podstawowymi zasadami prawnymi regulującymi stosunki polsko-rosyjskie. Rosjoznawstwo od tradycyjnej filologii rosyjskiej różni się przede wszystkim uzupełnieniem intensywnej nauki języka o treści związane z kulturą, historią, gospodarką, sztuką czy literaturą, a także wzajemnymi stosunkami.

W trakcie studiów:

Student Rosjoznawstwa zdobywa wiedzę z zakresu kultury, historii, polityki, gospodarki, geografii, społeczeństwa, prawodawstwa Rosji oraz umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim. Jest przygotowywany do prowadzenia działalności w sferze gospodarki, biznesu, turystyki, kultury.

Po Studiach:

Absolwenci znajdą pracę:
- jako analitycy i komentatorzy życia politycznego, społecznego i kulturalnego Rosji,
- doradcy w różnych firmach,
- dziennikarze i eksperci w środkach masowego przekazu.

Komentarze obsługiwane przez CComment