Kierunek ten przygotowuje do wszechstronnej pracy z dźwiękiem. Jest bardzo ciekawy, ale też wymagający, zwłaszcza pod względem czasowym. Przyszłym studentom przydadzą się zarówno uzdolnienia muzyczne (humanistyczne), jak i w zakresie nauk ścisłych. Poza tym konieczna jest wrażliwość na barwę dźwięku, wyobraźnia dźwiękowa, refleks i podzielność uwagi. Mile widziane są zainteresowania filmem i teatrem. Kandydat nie może mieć wad i ubytków słuchu - na wydziałach reżyserii dźwięku wszystkich poddaje się badaniom audiometrycznym. Zapraszamy do lektury! 

W trakcie studiów:

matematyka, akustyka, elektroakustyka, podstawy historii filmu, kształcenie słuchu, czytanie partytur, propedeutyka muzyki elektroakustycznej, montaż cyfrowy, podstawy reżyserii muzycznej, podstawy reżyserii dźwięku w filmie i telewizji, fonograficzna analiza partytur, montaż muzyczny, nagrania dokumentalne, ilustracja dźwiękowa solfeż barwy, technika studyjna, aranżacja, instrumentacja symfoniczna, estetyka dzieła filmowego, historia filmu, reżyseria muzyczna, reżyseria dźwięku w filmie i telewizji, analiza obrazu fonograficznego, realizacja muzyki elektroakustycznej, technologia postprodukcji w formach audiowizualnych, estetyka dźwięku w filmie, realizacja nagrań dokumentalnych, produkcja nagrań i prawo autorskie;

Po studiach:
Absolwenci mogą pracować np. jako:
- reżyserzy i realizatorzy dźwięku,
- producenci muzyczni,
- ilustratorzy muzyczni,
- montażyści dźwięku,
- operatorzy dźwięku
- w studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych,
- w teatralnych i filmowych grupach produkcyjnych,
- przy nagłośnieniu koncertów i imprez plenerowych,
- w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej),
- w samodzielnych studiach nagraniowych lub postprodukcyjnych.

Komentarze obsługiwane przez CComment