×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Ponadprzeciętna wyobraźnia, wrażliwość na świat i mnóstwo pomysłów to podstawa bytu przyszłego reżysera. Kandydatowi na ten kierunek przydadzą się również bardziej przyziemne predyspozycje: umiejętność podejmowania szybkich decyzji oraz zdolności organizacyjne i menedżerskie. Reżyser koordynuje działania wszystkich członków ekipy danego przedsięwzięcia i odpowiada za jego ostateczny kształt. Jest łącznikiem między myślami autora sztuki bądź scenarzysty, a sposobem ich wyrażania przez aktora. Przede wszystkim jednak realizuje własną wizję artystyczną.

W trakcie studiów:

dramaturgia, narracja i scenariopisarstwo, filozofia i estetyka, historia i teoria sztuki i literatury, historia i teoria teatru i dramatu oraz sztuki audiowizualne, historia, teoria i estetyka filmu, koncepcja człowieka we współczesnej nauce i kulturze, kultura i sztuka, organizacja, prawo i ekonomia w teatrze, filmie i telewizji, praca z aktorem, produkcja telewizyjna i filmowa, media i rynek audiowizualny, reżyseria filmu dokumentalnego, reżyseria filmu fabularnego, technika i technologia produkcji teatralnej, filmowej i telewizyjnej, teoria i praktyka reżyserii, warsztat reżysera teatralnego i filmowego;

Po studiach:
Absolwent jest przygotowany do pracy w:
- teatrze dramatycznym, muzycznym i lalkowym,
- filmie,
- telewizji i mediach,
- przemyśle rozrywkowym oraz jako adaptator, scenarzysta i dramaturg,
- instytucjach artystycznych pełniąc funkcje kierownicze,
- placówkach oświatowych i instytucjach kultury jako organizator i animator życia kulturalnego,
- szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Komentarze obsługiwane przez CComment