Rewitalizacja dróg wodnych to kierunek dla wszystkich chcących związać swoją przyszłość z dziedziną przebudowy i odnawiania szlaków wodnych, a także miejsc, na których szlaki te się znajdują lub mają dopiero powstać. W Polsce istnieje ponad 3,6 tys. km szlaków wodnych, niestety prawie wszystkie zupełnie są zaniedbane, potrzebni są zatem specjaliści potrafiący podjąć działania mające na celu przywrócenie gospodarczej i turystycznej użyteczności rzek oraz istniejących kanałów. Aby dowiedzieć się więcej na temat kierunku, zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

Program studiów Rewitalizacji dróg wodnych obejmuje przedmioty dotyczące przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną i techniczną, dotyczącą śródlądowych dróg wodnych wraz ze strefą ich oddziaływania, wiedzę w zakresie środowiska abiotycznego.

Po studiach:
Po ukończeniu kierunku studiów Rewitalizacja dróg wodnych można podjąć zatrudnienie w urzędach o profilu wodnym, przedsiębiorstwach, organizacjach zajmujących się problematyką dróg wodnych.

Komentarze obsługiwane przez CComment