Kierunek Retoryka stosowana kształci ekspertów i analityków w zakresie perswazji komunikacyjnej, uczy reguł pracy negocjatorów, mediatorów, organizatorów debat i dyskusji, animatorów kultury językowej, szkoleniowców i trenerów komunikacji interpersonalnej obszaru społeczno-biznesowego, mediatorów, terapeutów, sprawozdawców, rzeczników prasowych, organizatorów konferencji, widowisk publicznych i medialnych, specjalistów do spraw kształtowania wizerunku osobowego i instytucji, specjalistów do spraw kształtowania dyskursu społecznego i zawodowego.

W trakcie studiów:
Studia na kierunku Retoryka stosowana posiadają charakter systemowy. Opierają się na wypracowanym systemie retoryki i jego integralnych elementach. Kierunek łączy przekazany historycznie (na tle trivium) spójny system retoryki w zakresie wyodrębnionych elementów (inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio) z innymi dziedzinami wiedzy oraz na zasadzie modyfikacji związanych z potrzebami współczesności wpisuje go w aktualne formy i realia życia społecznego.

Po studiach:

Absolwent znajdzie pracę jako specjalista w zakresie sztuki społecznej perswazji w różnych jej formach, mając na względzie współczesne dziedziny zastosowań, w tym szczególnie naglące potrzeby i braki w dziedzinie kultury, polityki i gospodarki.

Komentarze obsługiwane przez CComment