Kierunek Sztuka rejestracji obrazu powstał dzięki połączeniu wiedzy z zakresu fotografii i animacji. Dynamiczny rozwój narzędzi rejestrujących obraz oraz ich coraz szersze zastosowanie czyni ten kierunek przyszłościowym i coraz bardziej aktualnym. Jest to kierunek należący do grupy kierunków artystycznych, dlatego kandydaci powinni być utalentowani, kreatywni, a także nastawieni na osiąganie wyznaczonych celów. Większość absolwentów pracuje w pracowniach artystycznych i firmach brandingowych. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do dalszej lektury!


W trakcie studiów:
Studenci poznają techniki wykorzystywane przy realizacji obrazu. Podczas licznych zajęć praktycznych uczą się oni praktycznego zastosowania metod zarówno klasycznych jak i innowacyjnych, a także mają szanse zrealizować swoje własne pomysły. Nie brakuje także zajęć plastycznych oraz historii sztuki, które dopełniają zakres wiedzy przyszłych absolwentów Sztuki rejestracji obrazu.

Po studiach:
Absolwent tego kierunku może rozpocząć prace jako animator lub realizator obrazu w pracowniach artystycznych, studiach graficznych lub agencjach reklamowych i fotograficznych.

Komentarze obsługiwane przez CComment