Europa jest fascynująca! To kontynent kontrastów. Mieszanina barw, dźwięków, zapachów, wierzeń, obyczajów, myśli i idei. Teren wpływów wielu cywilizacji. Region świata, w którym wielokulturowość jest skarbem, ale i przekleństwem. Miejsce krwawych wojen i długotrwałych sojuszy, bogactw naturalnych i przerażającej biedy, zachwycających krajobrazów i zdegradowanych obszarów. Mieszkanie kilkudziesięciu narodów. Niewiele trzeba, by przemierzyć ją wzdłuż i wszerz - trochę czasu i pieniędzy. Całego życia nie wystarczy jednak, by zgłębić jej tajemnicę. 

Sprawdź podobne kierunki studiów:
Europeistyka
Stosunki międzynarodoweW trakcie studiów:

Zasadniczo studia mają profil humanistyczny, jednakże sporo miejsca w programie nauczania poświęca się zagadnieniom z innych dziedzin nauki, co czyni z regionalistyki europejskiej kierunek interdyscyplinarny. Celem studiów jest wyedukowanie ekspertów, znających problematykę poszczególnych regionów Europy, ich dzieje i specyficzne, wyróżniające je cechy. Zdobędziesz wszechstronne wykształcenie. Poznasz historię poszczególnych regionów Europy. Zdobędziesz wiedzę między innymi z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, socjologii, geografii, prawa, ekonomii. Poznasz działalność organizacji samorządowych działających w różnorodnych zakątkach Europy. Zdobędziesz cenne doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu funduszami Unii Europejskiej. Wykształcisz umiejętność sprawnej komunikacji w języku obcym. Jak przystało na studenta regionalistyki europejskiej staniesz się ekspertem w dziedzinie rozwiązywania problemów społeczno - ekonomicznych, z którymi boryka się wiele narodów na naszym kontynencie. Zetkniesz się wreszcie z kulturą i sztuką rozmaitych regionów Europy i nauczysz się promować ich największe osiągnięcia w tej dziedzinie. Studia przyniosą ci także wiele innych korzyści. Dzięki studiowaniu regionalistyki europejskiej rozwiniesz wiedzę, umiejętności i cechy poszukiwane na rynku pracy w Polsce i Europie. 
 
Po studiach:

Znajdziesz zatrudnienie w organizacjach zajmujących się tematyką regionalizacji. Twoje kompetencje pozwolą ci podjąć pracę w instytucjach o profilu kulturalnym, promujących kulturę i sztukę rozmaitych regionów Europy. Staniesz się łakomym kąskiem dla przemysłu turystycznego, który będzie chciał twoją wiedzę, umiejętności oraz znajomości wykorzystać w celu propagowania turystyki regionalnej. Jako specjalista z dziedziny stosunków międzynarodowych będziesz atrakcyjnym pracownikiem dla wielu firm z sektora prywatnego, prowadzących interesy w rożnych rejonach Europy. Z twoich usług skorzystają też instytucje wychowawczo - oświatowe, współpracujące z tego typu placówkami na terenie Europy. Absolwenci pierwszego poziomu edukacji akademickiej na kierunku regionalistyka europejska będą mogli także kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Komentarze obsługiwane przez CComment