Ratownik medyczny jest osobą, która w praktyce codziennej pracy zawodowej ociera się o śmierć, krew i dramat osób poszkodowanych w wypadkach, a także… bezgraniczną nudę wezwań do pacjentów, którzy przeżywają przeziębienie lub krótkotrwałe problemy trawienne. Niezależnie od tego, z jakimi przypadkami będzie się stykał ratownik, musi on być świetnie wykształconym przedstawicielem zawodu medycznego. Z takich założeń został wywiedziony program studiów w zakresie Ratownictwa medycznego. Plan zajęć na tym kierunku obfituje w przedmioty, które studiują lekarze, praktyki w zakresie różnych dyscyplin medycznych oraz elementy specjalistycznego przygotowania do wykonywania funkcji ratownika.


Kandydat na Ratownictwo medyczne

Świetnie zdana matura z biologii to rzecz oczywista w wypadku rekrutacji na te studia. Zastanówmy się jednak przez chwilę nad cechami osobowości, które nie są poddawane żadnemu sprawdzaniu w trakcie kwalifikacji na Ratownictwo medyczne. Niestety zdarza się, że świetnie przygotowani kandydaci, którzy nie mają problemu z zaliczeniem sesji egzaminacyjnej, pod wpływem stresu, nie radzą sobie z wykonywaniem swoich obowiązków. Nie trzeba chyba mówić, że brak opanowania, paraliżujący strach czy brak odporności na presję są dyskwalifikujące w tym zawodzie?

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne

Jeśli zdałeś maturę i uzyskałeś oceny, które pozwoliły Ci się znaleźć na liście studentów oraz przetrwałeś pierwsze zajęcia w prosektorium i kontakt z chorymi, nie pozostaje Ci nic innego jak tylko przejście przez cały program studiów. Można w nim odnaleźć wiele medycznych i pozamedycznych przedmiotów. Do tej pierwszej grupy należą:
  • analiza biochemiczna;
  • toksykologia;
  • patofizjologia;
  • medycyna ratunkowa;
  • kwalifikowana pierwsza pomoc;
  • pediatria.

Praca dla ratownika medycznego

Ratownik medyczny po ukończeniu studiów ma dość znaczne szanse, aby uzyskać pracę. Musi jednak spełniać kilka warunków. Najważniejszym wydaje się być mobilność. Niestety Polska jest bardzo niejednolita i w niektórych miejscach brakuje personelu medycznego, w innych zaś jest go w nadmiarze. Oczywiście ukończenie dobrej uczelni znacząco zwiększa szansę na zatrudnienie i szybki awans zawodowy.

Komentarze obsługiwane przez CComment