×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Kierunek studiów Rachunkowość ma na celu przygotowanie do wykonywania zawodu księgowego. Dzięki połączeniu wiedzy o rachunkowości z jej praktycznym wykorzystaniem kierunek studiów Rachunkowość zapewnia kształcenie i zdobycie wiedzy o zasadach i metodach rachunkowości. Studia na Rachunkowości dają możliwość zdobycia certyfikatów zawodowych pracownika działu księgowości na dwóch poziomach certyfikacji zawodu księgowego zgodnie z programem certyfikacji zatwierdzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce: poziom I certyfikat asystenta ds. rachunkowości, poziom II certyfikat samodzielnego księgowego.
W trakcie studiów: 
Program studiów zakłada uzyskanie wiedzy o formach prowadzenia ewidencji gospodarczej, podstawach prawnych działalności gospodarczej, zasadach sporządzania i analizy sprawozdań finansowych oraz elementarną wiedzę na temat rachunkowości zarządczej/controllingu w przedsiębiorstwie. 
 
Po studiach:
 
Po ukończeniu kierunku Rachunkowość zatrudnienie możesz znaleźć w działach księgowości lub controllingu w przedsiębiorstwach, biurach rachunkowych, firmach audytorskich oraz odpowiadających ich kompetencjom komórkach kredytowych banków i innych instytucji finansowych.

Komentarze obsługiwane przez CComment