×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Psychologia w zarządzaniu to kierunek, którego przedmiotem zainteresowania jest analiza funkcji i procesów wpływających na klimat wewnątrz organizacji, co pomaga lepiej przygotować managerów do kierowania pracą zespołu. Program studiów na Psychologii w zarządzaniu oparty jest na badaniach potrzeb pracodawców, a szczegółowe treści nauczania są dostosowywane do wymagań rynku pracy. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie nauki będą pozwalały studentom w sposób satysfakcjonujący odpowiedzieć na zapotrzebowanie ze strony firm, organizacji i instytucji.
W trakcie studiów:
Wybrane przedmioty na kierunku Psychologia w zarządzaniu:
- Elementy psychologii ogólnej
- Stosunki międzyludzkie w organizacji
- Negocjacje i mediacje
- Podstawy diagnozy psychologicznej, metody badania pracy i pracowników
- Prawne aspekty zarządzania personelem
- Komunikacja interpersonalna - trening umiejętności
- Problemy i patologie pracy
- Psychologia w pracy trenera
- Wprowadzenie na rynek pracy

Po studiach:
Absolwent po ukończeniu kierunku Psychologia w zarządzaniu jest przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.

Komentarze obsługiwane przez CComment