Studia te skierowane są do osób zainteresowanych biologią, fizyką, chemią, matematyką, geografią i ceniących problematykę filozoficzną oraz filozofów i humanistów interesujących się problematyką przyrodniczą. Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody podejmuje nie tylko tradycyjną refleksję filozoficzną nad przyrodą, ale również zagadnienia przedmiotowe, historyczne i metodologiczne inspirowane zarówno osiągnięciami współczesnych nauk przyrodniczych, jak i samym faktem ich istnienia i rozwoju. Jeśli jesteś zainteresowany zapraszamy do lektury! 

W trakcie studiów:

Studia na tym kierunku opowiadają się za koncepcją uprawiania filozofii w ścisłym powiązaniu z naukami przyrodniczymi. Zapoznawanie się z podstawową wiedzą filozoficzną i kształtowanie się postaw wobec istotnych zagadnień filozoficznych i naukowych, przebiega w sposób bardziej naturalny i mniej konfliktowy, gdy nauki przyrodnicze i filozofia są studiowane równolegle, niż gdyby były to studia od siebie niezależne. Stanowią one bowiem komplementarne typy wiedzy i jako takie, bardzo często przyczyniają się do głębszego zrozumienia badanych problemów.

Po studiach:
Absolwenci znajdą pracę w:
- instytucjach kulturalnych,
- szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej,
- mediach,
- firmach, instytucjach i organizacjach jako rzecznik prasowy, specjalista ds. PR, copywriter.

Komentarze obsługiwane przez CComment