Kierunek umożliwia podejmowanie unikalnych w kraju studiów integrujących dyscypliny, których naturalna łączność i wzajemne uzupełnianie się nie zostały dotąd w pełni urzeczywistnione w kształceniu uniwersyteckim i wykorzystane w praktyce. Przyroda to nowoczesne studia oferujące szeroką interdyscyplinarną wiedzę z zakresu biologii, geografii, oceanografii, chemii, fizyki oraz matematyki. Chciałbyś wiedzieć gdzie pracują studenci tego kierunku i jakie umiejętności nabywają w tracie zajęć? Zachęcamy do dalszej lektury artykułu dotyczącego kierunku!

W trakcie studiów:

Program kształcenia obejmuje przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalizacyjne, m.in. biochemia z elementami biotechnologii, geograficzne systemy informacyjne, hydrologia i oceanografia, kształtowanie i ochrona środowiska, edukacja ekologiczna, edukacja morska, podstawy socjologii.

Po studiach:
Absolwent po studiach znajdzie pracę:
- jako nauczyciel biologii,
- jako nauczyciel geografii,
- w placówkach służby zdrowia,
- w laboratoriach diagnostycznych,
- w pozarządowych centrach edukacji środowiskowej i ekologicznej,
- w parkach krajobrazowych,
- w samorządach terytorialnych,
- w wojewódzkich służbach ochrony środowiska,
- w środkach masowego przekazu.

Komentarze obsługiwane przez CComment