Studia na kierunku Projektowanie Aktywności Społecznej uczą realizacji zadań, które związane są z doradztwem społecznym, zawodowym a także pomocą rodzinie, osobom starszym i niepełnosprawnym i takim, których wykluczono społecznie. Przygotowują do radzenia sobie z problemami z obszaru patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa. Są to studia dla osób, które mogą pochwalić się dobrą organizacją pracy oraz zainteresowaniami związanymi z wieloma aspektami. Zainteresowanych zapraszamy do dalszej lektury artykułu! 

W trakcie studiów:
Podczas studiów na kierunku Projektowanie aktywności społecznej realizowane są przedmioty związane z psychologią społeczną, pedagogiką, prawem rodzinnym, polityką społeczną i innymi zagadnieniami dotyczącymi społeczeństwa.

Po studiach:
Absolwent Projektowania aktywności społecznej może podjąć pracę m.in.:
- w instytucjach doradztwa rodzinnego,
- w centrach interwencji kryzysowej,
- w ośrodkach adopcyjnych,
- w domach dziecka,
- w domach opieki społecznej,
- w organizacjach pozarządowych, które związane są z ekonomią społeczną,
- w domach kultury i w instytucjach, które zatrudniają animatorów czasu wolnego oraz miejscach aktywności społecznej.

Komentarze obsługiwane przez CComment