×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych i humanistycznych. Jeśli startujesz na ten kierunek możesz zakładać, że posiądziesz umiejętności niezbędne do organizowania i zarządzania procesami twórczymi oraz podmiotami w zakresie przemysłu audiowizualnego i kultury. W trakcie studiów sporo uwagi należy poświęcić językowi obcemu. Przyda się chociażby podczas organizacji imprezy z udziałem zagranicznego gościa. Są to studia z pewnością dla osób o wszechstronnych zainteresowaniach, a także silnym charakterze.

W trakcie studiów:

ekonomia, prawo, film i sztuki audiowizualne, media, informacja i komunikowanie, historia kultury i sztuki, organizacja i ekonomika kinematografii, telewizji oraz produkcji telewizyjno-filmowej, technologia i technika produkcji telewizyjno-filmowej, finansowe aspekty produkcji telewizyjno-filmowej, organizacja i zarządzanie, marketing i promocja w kulturze oraz mediach, wiedza o kulturze i sztuce współczesnej, psychologia i komunikacja społeczna, źródła i metody finansowania produkcji telewizyjno-filmowej oraz widowisk i imprez masowych, zarządzanie i techniki kierownicze w produkcji telewizyjno-filmowej oraz widowisk i imprez masowych, prawne i etyczne aspekty produkcji audiowizualnej, warsztat producenta i kierownika produkcji telewizyjno-filmowej, dystrybucja i rozpowszechnianie utworów audiowizualnych;

Po studiach:
Absolwenci pracują w:
- kinematografii i telewizji
- domach mediowych i agencjach reklamowych jako menedżerowie,
- instytucjach artystycznych - teatrach, domach kultury,
- biurach organizacji imprez,
- strukturach samorządowych i administracji publicznej.

Komentarze obsługiwane przez CComment