Studia na tym kierunku trwają nie krócej niż 10 semestrów. W ich trakcie zdobywasz wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym prawa kanonicznego. Absolwent powinien wykazać się gruntowną wiedzą prawno-kanoniczną wymaganą do podjęcia samodzielnych zawodów, do których wykonywania prawo kościelne wymaga ukończenia studiów kanonistycznych. Warto wiedzieć o tym, że kończąc absolwenci prawa kanonicznego jako jedyni ze wszystkich zawodów prawniczych mogą reprezentować wiernych przed kurią czy innymi instytucjami kościelnymi. 

W trakcie studiów:

logika i metodologia dla prawników, etyka, filozofia prawa, prawo rzymskie, historia powszechnego prawa kanonicznego, teologia, historia kościelnego prawa polskiego, teoria prawa kanonicznego, normy ogólne prawa kanonicznego, ustrój Kościoła, prawo zakonne, prawo o posłudze nauczania, prawo o sakramentach, prawo małżeńskie i rodzinne, prawo majątkowe, prawo karne, prawo procesowe;

Po studiach:

Absolwent jest przygotowany do pracy w:
- administracji kościelnej,
- sądownictwie kościelnym jako: sędzia, adwokat, notariusz, promotor sprawiedliwości, obrońca węzła małżeńskiego oraz w poradnictwie prawnym.

Komentarze obsługiwane przez CComment