Prawo gospodarcze i podatkowe to kierunek studiów, którym powinni zainteresować kandydaci na studia prawnicze oraz ekonomiczno-biznesowe. Jest to interdyscyplinarny kierunek studiów, łączący w sobie zagadnienia ekonomiczne oraz te związane z regulacjami prawnymi. Studenci mogą liczyć na sporą dawkę wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, makroekonomii, mikroekonomii i obsługi księgowej przedsiębiorstw. Dlaczego warto rozpocząć ten kierunek studiów? Zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

Studenci uczęszczają na ćwiczenia i wykłady z zakresu:
  • Nauk prawnych i ekonomicznych,
  • Prawa gospodarczego,
  • Prawa podatkowego w Polsce i w UE,
  • Polityki podatkowej,
  • Zasad przeprowadzania transakcji handlowych,
  • Prawa handlowego.
Jak na każdych studiach ekonomiczno-biznesowych, studenci intensywnie uczą się języka obcego, również specjalistycznych zagadnień ekonomicznych i prawnych.

Po studiach:

Absolwenci studiów na kierunku prawo gospodarcze i podatkowe mają szansę na znalezienie pracy w urzędach państwowych oraz organizacjach pozarządowych. Są w pełni przygotowani do pracy w działach finansowych, księgowości, a także firmach oferujących doradztwo finansowe dla średnich i dużych przedsiębiorców.
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Komentarze obsługiwane przez CComment