Obecność Polski w Unii Europejskiej niesie ze sobą konieczność stosowania szeroko rozumianego prawa integracji europejskiej. Prawo to jest stosowane bezpośrednio i ma pierwszeństwo przed prawem krajowym. Istnieje zatem potrzeba zaznajomienia się zarówno z podstawowymi zasadami stosowania prawa wspólnotowego, jak i z zagadnieniami prawa materialnego - w szczególności problematyką rynku wewnętrznego. Student tej specjalności będzie posiadał wiedzę dotyczącą prawnych podstaw i mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej, a także z zakresu prawa europejskiego. Specjalność ta jest nieodzownym wstępem do późniejszego samodzielnego posługiwania się prawem UE w praktyce.
 

Najczęściej wykładane przedmioty:
Europejskie prawo autorskie, Europejskie prawo podatkowe, Europejskie prawo pracy, Europejskie prawo rolne, Europejskie prawo spółek, Europejskie prawo własności przemysłowej, Fundusze Unii Europejskiej, Ochrona konkurencji w prawie wspólnotowym, Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, Ochrona środowiska w Unii Europejskiej, Pomoc publiczna w Unii Europejskiej, Reforma Unii Europejskiej, Unia Europejska a prawo karne, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, Europejskie prawo pracy i prawo socjalne, Europejskie prawo spółek, Europejskie prawo podatkowe, Prawo celne UE i wspólna polityka handlowa, Zamówienia publiczne w UE, Polityka migracyjna, wizowa i azylowa, Europejskie prawo zobowiązań, Instytucje Unii Europejskiej, Zasady i wolności Jednolitego Rynku Wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, Polityka regionalna i strukturalna.
 
Po studiach:
Absolwent Prawa europejskiego jest przygotowany do pracy w:
* administracji panstwowej,
* sądownictwie,
* administracji UE,
* instytucjach pozarządowych współpracujących z UE,
* firmach jako specjaliści zajmujący się współpracą z UE,
* przedstawicielstwach instytucji UE w Polsce,
* firmach doradczych z zakresu pozyskiwania środków unijnych.
 

Komentarze obsługiwane przez CComment