Absolwenci magisterskich studiów administracyjnych będą przygotowani do pracy w najbardziej atrakcyjnych działach administracji, a w szczególności w działach związanych z uczestnictwem Polski w Unii Europejskiej.


Kierunek prawo na Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E Kwiatkowskiego w Gdyni należy do najlepszych w Polsce wśród uczelni niepublicznych. "Kwiatkowskiego" wyróżnia skoncentrowanie na kształcenie do zawodów prawniczych, w tym specjalny program przygotowujący do egzaminów na aplikacje sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską i notarialną. Jedną z wyjątkowych specjalności uczelni jest prawo morskie.


Studenci prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie mają do wyboru klasyczną ścieżkę studiów prawniczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ? jak wirtualna rzeczywistość ? albo wyjątkowe połączenie prawa i finansów. W obu przypadkach na studentów czekają symulacje rozpraw sądowych, warsztaty mediacyjne, negocjacyjne i krasomówcze, zajęcia w Sejmie i Trybunale Konstytucyjnym, sądach, laboratoriach kryminalistycznych, aresztach śledczych, czy chociażby w zakładach karnych. 


Stereotyp prawnika jest niesłychanie płaski i ubogi. Zwykle wyobrażamy sobie przedstawiciela tego zawodu jako adwokata w świetnie skrojonym garniturze, który peroruje na sali sądowej w obronie swoich klientów. Rzeczywistość jest nieco inna. Jeżeli chcesz poznać prawdę o studiach prawniczych oraz o tym, jakie szanse zawodowe stwarza nauka prawa, a także nie chcesz przegapić istotnych wiadomości dotyczących rekrutacji, zapraszamy do lektury tego tekstu! Znajdziesz w nim odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, związane ze studiami na kierunku Prawo.


W jaki sposób zaplanować naukę, aby dostać się na Prawo?

Im wcześniej zdecydujesz się na studia prawnicze, tym lepiej. Rzetelna nauka historii, matematyki lub innych preferowanych przez komisję rekrutacyjną przedmiotów wymaga czasu i systematyczności.

Czy trudno dostać się na Prawo?

Wiele zależy od uczelni, którą wybrałeś. Niektóre szkoły rekrutują każdego, kto legitymuje się świadectwem maturalnym, inne wymagają świetnie zdanej matury. Istnieje pewna korelacja pomiędzy prestiżem uczelni, a ilością kandydatów na jedno miejsce. Takie kryterium nie powinno jednak decydować o wyborze przyszłej Alma Mater.

W jaki sposób przetrwać pierwszą sesję egzaminacyjną na Prawie?

Jeżeli zwlekałeś z nauką i nie byłeś systematycznym studentem, to w zasadzie już przegrałeś. Nawet jeżeli cudem zdasz egzaminy, zaległości oraz zapomniana wiedza da się Tobie we znaki jeszcze wiele razy. W sytuacji, gdy nie masz wprawy w zdawaniu egzaminów, musisz wsłuchiwać się dokładnie w wymagania egzaminatorów, selekcjonować wiedzę, tworzyć dobre notatki i uczyć się po każdych zajęciach.

Czym są aplikacje?

Możliwości wyboru określone są przez aktualne prawo. Przygotowywanie się do aplikacji prawniczych polega na realizacji określonych praktyk zawodowych po ukończeniu studiów oraz przyswajaniu wiedzy teoretycznej. Kompetencje przyszłego adwokata, radcy prawnego, czy prokuratora sprawdza egzamin zawodowy, który wieńczy proces zdobywania aplikacji.

Korepretycje i kursy maturalne z języka polskiego

Komentarze obsługiwane przez CComment