×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Prasoznawstwo to dyscyplina naukowa zajmująca się badaniami nad środkami masowego przekazu. Jest to nauka o tworzeniu, przekazywaniu oraz odbiorze prasy. Student w ramach tej specjalności będzie miał możliwość zapoznania się z problematyką współczesnych mediów w Polsce i na świecie, pozna prawne aspekty funkcjonowania mediów, różne techniki dziennikarskie oraz metody badań prasoznawczych. Będzie uczestniczył w zajęciach doskonalących umiejętności redagowania tekstów przy użyciu specjalistycznych oprogramowań oraz zajęciach uczących technik montażu radiowego.
 
Najczęściej wykładane przedmioty:
Historia prasy, radia i TV, Technologia informacyjna, Badania prasoznawcze i dokumentacja prasowa, Edytorstwo prasowe, Język wypowiedzi dziennikarskiej, Media lokalne, Prawo prasowe, Techniki pracy dziennikarskiej, Etyka, Etyka dziennikarska, Agencje informacyjne, Podstawy ochrony własności intelektualnej, Prasa współczesna, Reklama i Public Relations, Emisja głosu.

Po studiach:
Absolwent może znaleźć zatrudnienie w placówkach związanych z szeroko pojętą komunikacją społeczną:
* bibliotekach,
* ośrodkach informacji,
* redakcjach gazet i czasopism,
* rozgłośniach radiowych,
* instytucjach prowadzących edukację medialną.
 

Komentarze obsługiwane przez CComment