×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
kierunki studiowWiększość polskich uczelni zakończyła już proces rekrutacji na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Jakie kierunki najchętniej wybierali tegoroczni maturzyści? Czy kierunki humanistyczne przestały cieszyć się zainteresowaniem ze strony kandydatów? Dlaczego kierunki medyczne rokrocznie oblegane są przez kandydatów?

Pierwszy etap rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 dobiegł końca. Jeśli jednak nadal nie zdecydowaliście się na wybór kierunku studiów i odpowiedniej uczelni, to nadal macie na to szansę! Aktualnie prowadzone są bowiem rekrutacje uzupełniające w większości ośrodków akademickich w Polsce. Najpopularniejsze kierunki niestety są już niedostępne, ale jeśli dobrze poszukacie, to zapewne znajdziecie coś odpowiedniego dla siebie.

Najpopularniejsze kierunki w rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

Ścisłą czołówkę tworzą oczywiście studia medyczne na kierunkach lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Żadna z uczelni, która posiada w swojej ofercie edukacyjnej te kierunki, nie ogłosiła dodatkowego naboru. Gwarancja znalezienia pracy po zakończeniu studiów medycznych jest jednym z najistotniejszych argumenteówprzy okazji wyboru kierunku studiów. Podobnym zainteresowaniem cieszą się również inne kierunki medyczne: Analiza medyczna oraz Farmacja.

Na liście najpopularniejszych kierunków znalazły się ponadto: prawo, ekonomia, lingwistyka stosowana, filologia angielska oraz psychologia.

Podobnie jak przed rokiem, ogromnym zaineresowaniem cieszyły się kierunki filologiczne, np. filologia skandynawska, filologia arabska, filologia japońska oraz orientalistyka.

Co najchętniej wybierali tegoroczni kandydaci z oferty uczelni technicznych?


Jakie wnioski można wyciągnąć po wynikach tegorocznej rekrutacji? Na analizę należy poczekać przynajmniej do końca września, gdyż wtedy będziemy znać pełne wyniki, które uwzględniać będą również drugi nabór. Można jednak zauważyć rosnące zainteresowanie kandydatów kierunkami perspektywicznymi - medycyną, informatyką, automatyką i robotyką oraz biotechnologią. Kierunki te zapewniają zdobycie cenionych na rynku pracy wiedzy i umiejętności.

Co z kierunkami humanistycznymi? Maleje zainteresowanie europeistyką, politologią, stosunkami międzynarodowymi i socjologią. Większość uczelni, które prowadzą te kierunki, ogłosiło dodatkowy nabór w nadziei na wypełnienie limitów miejsc. Nie brakuje jednak chętnych na psychologię, która rokrocznie notuje bardzo wysokie zainteresowanie ze strony kandydatów na studia.

Więcej popularnych kierunków znajdziecie w naszym materiale filmowym:

Komentarze obsługiwane przez CComment