×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Polityka społeczna to działanie mające na celu zaspokojenie potrzeb społecznych i rozwiązywanie problemów dotyczących społeczeństwa. Jako nauka zalicza się do grupy społecznych i zajmuje się teorią polityki społecznej. W zakres zainteresowań polityki społecznej wchodzą zagadnienia prawne, polityczne, ekonomiczne, socjologiczne. Kandydata na ten kierunek powinna cechować otwartość, zdolność empatii i poczucie odpowiedzialności. Warto dodać, że przynajmniej 40% zajęć powinny stanowić seminaria, konwersatoria i ćwiczenia. Kto jest idealnym kandydatem na ten kierunek?

W trakcie studiów:

Przedmioty realizowane podczas studiów: logika, zarządzanie, ekonomia, socjologia, prawo, instytucje europejskie, psychologia społeczna, administracja publiczna, wprowadzenie do polityki społecznej, metody i techniki badań społecznych, finanse publiczne, demografia, polityka społeczna w Unii Europejskiej, zabezpieczenie społeczne, prawo pracy, służby społeczne i praca socjalna, polityka rynku pracy, polityka społeczna wobec rodziny, polityka gospodarcza, ewaluacja w polityce społecznej, historia społeczna i gospodarcza, komunikacja interpersonalna, teoria polityki społecznej, kwestie społeczne, techniki zarządzania, strategia rozwoju społecznego, lokalna polityka społeczna, międzynarodowa polityka społeczna.

Po studiach:
Absolwenci znajdują pracę w:
- instytucjach państwowych,
- organizacjach pozarządowych,
- strukturach samorządowych,
- instytucjach sfery społecznej.

Komentarze obsługiwane przez CComment