Jeżeli zastanawiasz się, o czym będziesz uczyć się na Politologii, mamy dla Ciebie prostą odpowiedź: przedmiotem studiów politologicznych jest państwo, władza i polityka. Tematyka realizowana w ramach tego kierunku jest, więc bardzo szeroka. Czym są zatem studia politologiczne? Gdzie pracują absolwenci? Badania losów zawodowych absolwentów wskazują, na bardzo ciekawy fakt: nie istnieje jednolity model kariery zawodowej politologa. Absolwenci tego kierunku realizują swoje zawodowe aspiracje na bardzo różne sposoby. Zapraszamy do lektury.


Jak przygotować się do studiów na kierunku Politologia?

Każdy, kto myśli o zmierzeniu się z Politologią w ramach zdobywania wyższego wykształcenia powinien, już w szkole średniej zwrócić uwagę na kilka przedmiotów, które w świetny sposób ukierunkowują i tworzą podstawy, do późniejszego przyswajania wiedzy politologicznej. Należą do nich: wiedza o społeczeństwie, historia oraz geografia. W ostatnich latach zdecydowanie łatwiej dostać się na studia politologiczne niż się na nich utrzymać - solidna wiedza, będzie więc bardzo przydatna, już w trakcie pierwszego roku studiów.

Jak studiuje się Politologię?

Zajęcia na Politologii to przede wszystkim wykłady, ćwiczenia oraz seminaria. Kształcenie odbywa się z reguły na dość tradycyjnych zasadach, choć zdarzają się wśród uczelni chlubne wyjątki. Można odnieść wrażenie, że studia politologiczne to niemal sama teoria. Takie odczucie, nie jest niestety pozbawione podstaw.

Politolog na rynku pracy

Do podstawowych miejsc, w których politolodzy są zatrudniani należą jednostki samorządu terytorialnego, organizacje rządowe oraz pozarządowe i media. Nierzadko wykonują wolne zawody w sektorze handlowym. Co ciekawe, stosunkowo niewielu politologów zostaje politykami. Tak już jest, że biolog, który dobrze zna szczegóły funkcjonowania żołądka, nie trawi lepiej niż laicy w tej dziedzinie.

Komentarze obsługiwane przez CComment