×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Studia pielęgniarskie kształcące do zawodu w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt i warunki laboratoryjne we współpracy z praktykami znającymi specyfikę pracy w Polsce i za granica? Tak właśnie wygląda kształcenie na jednym z najmłodszych w kraju kierunku pielęgniarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach.


Studia pielęgniarskie w GWSH przygotowują do wykonywania opieki pielęgniarskiej w oparciu o nowoczesne metody kształcenia. Uczelnia oferuje studentom zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych, które mieści się w budynku szkoły. Tamtejsze studia pielęgniarskie prowadzone są przez aktywne zawodowo pielęgniarki, położne i lekarzy na co dzień pracujących w placówkach medycznych w Polsce i za granicą. Pielęgniarstwo w GWSH to również studia, które uwrażliwiają i uczą postaw etycznych zawodowych oraz życiowych.


Praca i zadania pielęgniarki bywają często niedoceniane. W polskim systemie służby zdrowia osoby, które pielęgnują i dbają o podstawowe potrzeby chorych, nadal określane są jako średni lub niższy personel medyczny. Takie określenie odzwierciedla też stosunkowo niewielkie zarobki tej grupy zawodowej. Mimo tego tysiące młodych ludzi rokrocznie stara się o indeks kierunku Pielęgniarstwo. Ukończenie tych studiów może wiązać się z poczuciem powołania, bądź misji. Niektórzy wybierają takie wykształcenie, ponieważ zapewnia ono atrakcyjną pracę zagranicą. 


Przygotowanie do rekrutacji na studia pielęgniarskie

Już na początku szkoły średnie warto obrać sobie cele. Jeżeli zamierzasz studiować kierunek medyczny, taki jak pielęgniarstwo, powinieneś poświęcić nauce bardzo wiele wysiłku. Nie bez znaczenia będą maturalne oceny z biologii, chemii, czy fizyki. Niezależnie od tego, jakie przedmioty zamierzasz wybrać na egzamin maturalny, wykorzystaj czas nauki w szkole średniej do przyswojenia języków obcych. Mogą w przyszłości okazać się niezwykle przydatne.

Charakterystyka studiów na kierunku Pielęgniarstwo

Adepci tej dziedziny muszą poznać bardzo szeroką wiedzę medyczną. W programach kształcenia na kierunku pielęgniarstwo można zobaczyć praktycznie wszystkie dziedziny medycyny. Do tego, plan studiów wypełniają przedmioty związane w sposób ściśle z pielęgniarstwem i opieką nad chorymi cierpiącymi na różne dolegliwości. Istotną częścią studiów są praktyki, w ramach których istnieje możliwość poznania specyfiki pracy na poszczególnych oddziałach oraz rzeczywistości pracy zawodowej pielęgniarki lub pielęgniarza.

Praca po Pielęgniarstwie

Możliwości zyskania pracy po ukończeniu tego kierunku są niestety ograniczone. Raczej nie można liczyć na nagły wzrost zatrudnienia w krajowej służbie zdrowia. Absolwent pielęgniarstwa może jednak ze spokojem myśleć o przyszłym zatrudnieniu, jeżeli jest pracowity, legitymuje się dyplomem dobrej uczelni, wyspecjalizował się w odpowiedniej dziedzinie i ma na koncie praktyki w renomowanych placówkach ochrony zdrowia.

Komentarze obsługiwane przez CComment